Інформація про пільги

ПІЛЬГИ СІМ’ЯМ УЧАСНИКІВ АТО, ЯКІ ЗАГИНУЛИ (ПОМЕРЛИ) АБО ПРОПАЛИ БЕЗВІСТИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
ЗАКОНОМ УКРАЇНИ від 28.12.2014 року №76-VIII «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ВИЗНАННЯ ТАКИМИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ» ЗАТВЕРДЖЕНО ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

1. Безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення

(за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, за умови, що вони отримують пенсію, яка не перевищує мінімального розміру пенсії, або державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії).

2. Першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів)

3. Безоплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

4. Щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів.

5. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.

ПІЛЬГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ОСОБАМ, ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ», СТ.12

1. Безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів.

2. Першочергове безоплатне зубопротезування ( за винятком протезування з дорогоцінних металів)

3. Безоплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

4. Щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів.

5. Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.

ПІЛЬГИ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ ТА ОСОБАМ, ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ» СТ.13

1. Безоплатне отримання ліків за рецептами лікарів.

2. Позачергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами.

3. Безоплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням.

4. Позачергове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, а також позачергова госпіталізація.

5. Право на щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів.

ПЕРЕЛІК ГРУП НАСЕЛЕННЯ, У РАЗІ ЛІКУВАННЯ ЯКИХ, ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ЗА РЕЦЕПТАМИ ЛІКАРІВ ВІДПУСКАЮТЬСЯ БЕЗОПЛАТНО АБО НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ
ПОСТАНОВА КАБУНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 17 СЕРПНЯ 1998 РОКУ №1303

Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно:

1. Особи, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських засобів згідно із Законом України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (3551-12)

2. Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною відповідно до Закону України « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» №(3721-12)

3. Особи, яким передбачено безоплатний відпуск лікарських засобів згідно із Законом України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (796-12)

4. Пенсіонери з числа колгоспників, робітників, службовців, які одержують пенсію за віком, по інвалідності та у разі втрати годувальника в мінімальних розмірах (за винятком осіб, які одержують пенсію на дітей у разі втрати годувальника);

5. Діти віком до трьох років;

6. Діти-інваліди віком до 16 років

7. Діти віком до 18 років, які перенесли у 1988 році хімічну інтоксикацію алопецію у м.Чернівцях;

8. Дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечуються безоплатно засобами контрацепції відповідно до Національної програми планування сім’ї, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 1995 року № 736 (736-95-п).

Групи населення, при амбулаторному лікуванні яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50% їх вартості :

1. Інваліди 1 та 11 груп внаслідок трудового каліцтва, професійного або загального захворювання;

2. Інваліди з дитинства 1 та 11 групи;

3. Діти віком від трьох до шести років;

4. Особи, реабілітовані відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (962-12), які стали інвалідами внаслідок репресії або є пенсіонерами;

5. Особи, нагороджені знаком « Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР» відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів» (239/95-ВР).

ПІЛЬГИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВІЙНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ», СТ.14

1. Безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів.

2. Безоплатне позачергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів).

3. Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням – один раз на два роки.

ПІЛЬГИ ОСОБАМ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ» (СТ.15)
1. Безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів

2. Безоплатне позачергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів)

3. Безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням – один раз на два роки